Budoucnost hubnutí

Vážení,
nabízíme vám účast ve výzkumném programu, který má za úkol přinést data pro projekt „predikce hmotnosti“, který je řešen na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jehož hlavním řešitelem je doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.. Na základě získaných dat bude možné vytvořit predikční rovnice, které budou předpovídat efekt různých dietních režimů na vývoj hmotnosti.

Kdo se do programu může zapojit?

Aby data byla použitelná, musíme přesně dodržet věkové rozložení, zastoupení žen a mužů podle věku a bydliště. K tomu nám slouží přihlašovací formulář na těchto stránkách, kde budeme potřebovat vyplnit několik údajů. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit tohoto výzkumu, zanechte kontakt ve formuláři a my se vám ozveme.

Program bude probíhat v následujících lokalitách: Praha.

Jak probíhá tento program?

Na začátku vás seznámíme s programem a zavedeme monitorování jídla a pohybu. Podrobně vám program představíme včetně všech podmínek, změříme vás na váze, analyzujeme složení vašeho těla a pomůžeme nastavit monitoring stravování a pohybové aktivity (pokud budete mít zájem, můžete si u nás zapůjčit náramek na monitorování pohybu) v jenom z podporovaných systémů pro monitorování (kaloricketabulky.cz, nutridata.cz, My Fitness Pal, Google Fit, Apple Health, Garmin, Fitbit apod.).

Po prvním týdnu monitoringu se rozhodne, zda budete zařazeni do projektu. Rozhodujícím kritériem je kvalita sebraných dat. Pokud budete první týden dobře monitorovat (hmotnost, obvod pasu, jídelníček a pohyb), můžete přejít k tzv. zařazovací návštěvě.

Na zařazovací návštěvě vám poradíme s vyplněním dotazníků týkajících se vaší historie hmotnosti, zdravotního stavu, psychologického profilu a životního stylu. Opět budete změřeni a zváženi, bude s vámi probrán jídelníček a konzultovány cesty ke změně, které povedou k redukci hmotnosti. Během 4 týdnů celkem absolvujete 4× měření, vážení a osobní konzultace s nutriční terapeutkou. Po ukončení 4 týdenního režimu, a pokud budou data pro výzkum použitelná, budete moci pokračovat další 4 týdny. Váš účet s jídelníčkem i monitoringem vám zůstane a můžete ho zdarma využívat.

Nebudou-li vámi poskytnutá data kvalitní (tj. každodenní monitoring stravování, pohybové aktivity a vyplnění dotazníků) budete z programu vyloučeni.

Vaše data budou anonymně analyzována spol. STEM/MARK, a.s. a budou využita pro ověření predikčních rovnic vyvíjeného SW.

doc. MUDr. Martin Matoulek Ph.D.

výhody

co vše dostanete? co vás čeká?

Základní část

S

screening

  1. podrobné informace o programu
  2. zavedení monitoringu pohybu a jídla
  3. změření složení těla (svaly, tuky, voda)

1

1. fáze

4 týdny monitoringu pohybu a jídla

  1. vyplnění dotazníků
  2. 4× změření
  3. 4× individuální konzultace

BONUS

2

2. fáze

4 týdny monitoringu pohybu a jídla

  1. 2× změření
  2. 2× individuální konzultace

Ceník

KOLIK ZAPLATÍTE?

Konzultace a měření v rámci výzkumného programu je pro zařazené zájemce zdarma. Podmínkou pro setrvání v programu je kvalitní záznam požadovaných dat a vyplnění dotazníků.

Možné zapůjčení náramku je zpoplatněno 200 Kč za 4 týdny.

centra

kde se můžete zapojit?

Projekt zahajuje centrum v Praze přednostně pro zaměstnance 1. LF UK a VFN. Další centra se budou otevírat postupně v průběhu září a října 2019.

Praha

Rekondiční centrum VŠTJ
Salmovská 5, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba:
Bc. Daniella Sladká
napište nám
tel.: 602 319 686

registrace

Chci se zapojit do projektu

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Registrací v projektu Prediktorhmotnosti.cz uděluji správci údajů Univerzitě Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí Univerzity Karlovy, (kontaktní e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@cuni.cz) a společnosti STEM/MARK, a.s., která pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy vytvořila a provozuje aplikaci „Prediktor hmotnosti, prediktorhmotnosti.cz“ (dále jen „Aplikace“)

  1. souhlas se zpracováním mých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. údaj o pohlaví, rok narození, údaj o centru, ve kterém se projektu „Prediktor hmotnosti“ budu účastnit, a dále
  2. souhlas se zpracováním zvláštní kategorie mých osobních údajů v rozsahu údajů o mém zdravotním stavu, tělesných mírách a všech osobních údajích mnou ručně zadaných do Aplikace nebo získaných z aplikací třetích stran, jejichž užití v Aplikaci povolím,

a to pro účely zařazení do projektu „Prediktor hmotnosti“, který spočívá ve využití mých dat pro ověření matematického modelu vývoje hmotnosti v závislosti na příjmu a výdeji energie a dalších ukazatelích. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro tvorbu matematického modelu minimálně však do 31.12.2020. Jakmile bude matematický model ověřen, budou mé osobní údaje vymazány.

Souhlasím s tím, že analýzu výzkumného projektu může kromě zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a společnosti STEM/MARK, a.s. provádět pověřený externí pracovník (zpracovatel), pokud bude smluvně zavázán dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů, jako 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a společnost STEM/MARK, a.s.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Můj souhlas jakož i poskytnutí mých osobních údajů je nezbytné pro registraci do Aplikace a bez jejich udělení nebude registrace úspěšně provedena. Dále jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy anebo společnost STEM/MARK, a.s. o informace týkající se mých osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Kontaktní e-mailová adresa pro tyto účely je prediktorhmotnosti@medispo.net. Mohu rovněž požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, jejich přenos, omezení nebo výmaz. Byl/a jsem rovněž informován/a o tom, že budu-li mít pochybnosti o tom, že se s mými osobními údaji nakládá v souladu s právními předpisy, mohu se obrátit na 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a společnost STEM/MARK, a.s. a požádat o vysvětlení, vznést námitky a žádat sjednání nápravy nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.