Budoucnost hubnutí

Vážení,
nabízíme vám účast ve výzkumném programu, který má za úkol přinést data pro projekt „predikce hmotnosti“, který je řešen na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jehož hlavním řešitelem je MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.. Na základě získaných dat bude možné vytvořit predikční rovnice, které budou předpovídat efekt různých dietních režimů na vývoj hmotnosti.

Jak probíhá tento program?

Na začátku vám dáme podrobné písemné instrukce, jak nastavit monitoring stravování a pohybové aktivity v jenom z podporovaných systémů pro monitorování (kaloricketabulky.cz, nutridata.cz, My Fitness Pal, Google Fit, Apple Health, Garmin, Fitbit apod.). V těchto systémech budete měřit každý den po dobu 4 týdnů.

Dostanete od nás dva vouchery v celkové hodnotě 400 Kč, na vstupní a výstupní měření váhy, tělesného tuku, svalové hmoty a dalších ukazatelů na speciální in-body váze. Vážení probíhá v každém městě na jednom místě – buď v lékárně z řetězce Na zdraví, nebo v nutričním centru. Vážení je zdarma a je podmínkou účasti v projektu.

Samotný projekt probíhá po dobu čtyř týdnů, kdy každý den zaznamenáváte své příjmy a výdeje, zapisujete svojí váhu a zároveň během tohoto období musíte vyplnit několik doprovodných dotazníků - Anamnestický dotazník, Hmotnostní profil, Osobnostní test či Dotazník životního stylu.

Vaše data budou anonymně analyzována spol. STEM/MARK, a.s. a budou využita pro predikční rovnice vyvíjeného SW.

centra

kde probíhá vstupní a výstupní měření?

Praha

Lékárna NA ZDRAVÍ
Faustův dům
Karlovo náměstí 502/40
Praha
Měření probíhá:
Út: 8:00 – 9:00 a 17:00 - 18:00
Čt: 16:00 – 18:00

České
Budějovice

Rekondiční centrum
Matice školské 1786/17
České Budějovice
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Trajková
Měření probíhá:
Po: 11 - 16
Út: 7 - 12 a 13 - 15
Čt: 11 - 17

Sokolov

Lékárna NA ZDRAVÍ
nábřeží Petra Bezruče 430
Sokolov
Měření probíhá:
Út: 8:00 – 9:00 a 16:00 - 17:00
Čt: 15:00 – 17:00

Litoměřice

Lékárna NA ZDRAVÍ
Mírové nám. 169/38
Litoměřice
Měření probíhá:
Út: 7:30 – 8:30 a 17:00 - 18:00
Čt: 16:00 – 18:00

Louny

Lékárna NA ZDRAVÍ
Tyršovo nám. 1970
Louny
Měření probíhá:
Čt: 15:00 – 18:00

registrace

Registrace pozastavena, momentálně analyzujeme nasbíraná data. Další možnost vstoupit do programu bude později.