Podmínky použití

„Web“ prediktorhmotnosti.cz (dále též „aplikace“, „služba“ nebo „systém“) agreguje anamnézu uživatele (zejména historii jeho váhy a pokusů zhubnout), dotazníky pro určení životního stylu a psychologického profilu, aktuální data o příjmu a výdeji energie a objektivní nález. Tato data budou použita pro matematický model, který predikuje vývoj hmotnosti při aktuálním režimu uživatele. Aplikace následně umožní pomocí tohoto modelu navrhovat a testovat různé strategie hubnutí podle požadovaného cíle.

„Služba“ prediktorhmotnosti.cz rozeznává tyto skupiny uživatelů:

 1. Nutriční terapeut
 2. Uživatel
 3. Administrátor systému
 1. Nutriční terapeut „Web“ o tomto uživateli uchovává následující údaje: • Povinné: jméno, příjmení, kontaktní email, pohlaví, rok narození, telefon • Technické: id uživatelů, k jejichž datům má terapeut oprávnění Povinné a nepovinné údaje jsou dostupné pouze administrátorovi „systému“, technické údaje jsou neveřejné a slouží pouze pro provoz „systému“ a analýzy užívání „systému“. Nutriční terapeut si prostřednictvím této „služby“ vybírá a spravuje své uživatele, má přístup k datům z dotazníků, deníku tělesných parametrů a přehledu kalorických příjmů a výdejů uživatelů. Taktéž může editovat osobní profil a anamnézu svých uživatelů, potvrzovat hmotnostní profil, nastavovat uživateli plán změny, stanovovat začátek čtyřtýdenního měřeného období, vytvářet snímky aktuálního stavu uživatelových dat za účelem jejich potvrzení a mazat (dříve potvrzená) uživatelova data za účelem umožnění nového kola sběru. Nutriční terapeut vidí taktéž potřebné kvóty pro výběr uživatelů ve své oblasti. Pokud si nutriční terapeut přeje přestat „službu“ používat, může tak učinit zrušením účtu. Tímto krokem se odhlásí z užívání služby a smaže své údaje (jedná se o okamžitý a nevratný krok).
 2. Uživatel
  1. Registrovaný uživatel „Web“ o tomto uživateli po registraci uchovává následující údaje: • Povinné: jméno, příjmení, kontaktní email, pohlaví, rok narození, volba nutričního centra, telefon Po odeslání registrace do „aplikace“ uživatel nemůže využívat funkce aplikace do doby, než je některým z nutričních terapeutů zařazen do projektu. Nevyhovuje-li registrovaný uživatel výběrovým požadavkům, přijde mu emailem vyrozumění o této skutečnosti a jeho vstupní data jsou odstraněna z databáze.
  2. Uživatel zařazený do projektu V případě, že je registrovaný uživatel zařazen nutričním terapeutem do projektu, může pomocí aplikace provádět následující činnosti:
   • vyplňovat svůj osobní profil a anamnézu
   • vyplňovat psychologický dotazník
   • vyplňovat dotazník životního stylu
   • vyplňovat deník vývoje hmotnosti a obvodu pasu
   • vyplňovat hmotnostní profil
   • konfigurovat konektor pro sledování příjmu energie
   • konfigurovat konektor pro sledování výdeje energie

   Uživatel v „aplikaci“ pomocí konektorů pro sledování příjmů a výdejů energie umožňuje přístup k naměřeným hodnotám v externích aplikacích, jako jsou kaloricketabulky.cz, Google Fit, Apple Health, NutriData aj. Pro integraci těchto údajů musí do „aplikace“ zadat svoje přihlašovací údaje do těchto služeb. Tyto údaje jsou uloženy v zaheslovaném tvaru a nejsou přístupné nikomu, ani provozovatelům „aplikace“. Data z externích zdrojů jsou zobrazována nutričním terapeutům v podobě základních údajů a tato data v anonymní podobě mohou dále sloužit provozovatelům „aplikace“ k výpočtům matematického modelu a pro další odborné analýzy. Z příjmových ukazatelů je z externích zdrojů načítán údaj o množství energie, proteinů, tuků, sacharidů, vlákniny a vody. Z výdejových ukazatelů si aplikace bere množství energie, počet kroků. Tato konkrétní externí data, stejně jako všechny vyplněné dotazníky, „aplikace“ ukládá. Data jsou přístupná uživateli, přiřazenému nutričnímu terapeutovi a administrátorovi „systému“. Pokud se uživatel rozhodne „aplikaci“ přestat používat, veškerá data z „aplikace“ budou smazána – to však nijak neovlivní data uložená v připojených externích aplikacích. Všechna data uživatelů jsou přístupná nutričním terapeutům a administrátorovi systému. Jsou také, s výjimkou jména a příjmení, přístupná provozovatelům služby pro účely odborných analýz. Po ukončení projektu jsou všechna data smazána.

 3. Administrátor systému Na administrátora se vztahují stejná pravidla a oprávnění, jako na nutričního terapeuta. Navíc má možnost zakládat do systému další nutriční terapeuty a mazat je. Vidí data jiných nutričních terapeutů a kvóty všech sledovaných oblastí.
 4. Osobní údaje Pro požadavky týkající se vašich osobních údajů (tj. např. pro informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro upřesnění či opravu těchto údajů, pro žádost o jejich přenos, omezení či jejich výmaz) použijte prosím mail prediktorhmotnosti@medispo.net.
 5. Cookies „Web“ prediktorhmotnosti.cz využívá tzv. cookies, aby bylo zajištěno co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Kromě toho „web“ umožňuje ukládání cookies třetích stran, zejména se jedná o analytické systémy sledující návštěvnost „webu“ a strukturu návštěvníků.
 6. Mobilní aplikace Prediktor hmotnosti Pro potřeby získávání výše zmíněných údajů o kalorických příjmech a výdajích z mobilní aplikace Apple Health je používána vlastní mobilní aplikace Prediktor hmotnosti. Jedinou funkcí této aplikace je po přihlášení k účtu uživatele načtení sledovaných parametrů (pro příjem energie – množství energie, proteinů, tuků, sacharidů, vlákniny a vody, pro výdej energie – množství energie, počet kroků) a odeslání na server prediktorhmotnosti.cz, kde jsou následně uložena. V samotné aplikaci žádná data nezůstávají.